متن و ترجمه Be There از Seafret
جمعه 24 خرداد 1398 × 12:00 ق.ظ   
You've got me surrounded,
It feels like I'm drowning
And I don't want to come up for air.
I lost everything, I threw myself in and
You took me when no one was there.

تو منو احاطه کردی،
احساس میکنم دارم غرق میشم
و من نمیخوام که برای هوا (نفس کشیدن) بالا بیام
من همه چیز رو از دست دادم، خودم رو پرت کردم و
تو منو گرفتی وقتی که هیچکس اونجا نبود


Well you can take what you need,
Take the air that I breathe
And I'll give away all that I own.
Whatever I lose
Is put back by you
In a way that you'll never know.
'Cause I can't be without you.

خب تو میتونی چیزیو که نیاز داری بگیری
هوایی که من تنفس میکنم رو بگیر
و من هرچیزی رو که به من تعلق داره رو رها میکنم
هرچیزی که از دست میدم
تو اون رو سر جاش میذاری
جوری که خودت هیچوقت نمیفهمی
چون من نمیتونم بدون تو باشم

[Chorus]
I'll be there when you need me most.
I'll be there if you're ever alone.
Together we can grow old.
I can't leave you.
I can't leave you, no.

من اونجا هستم وقتی بیشتر از همیشه بهم نیاز داری
من اونجا هستم اگه تو زمانی تنها باشی
با هم ما میتونیم پیر بشیم
من نمیتونم ترکت کنم
من نمیتونم ترکت کنم، نه

There's no air around me
When we get this close
But there's no where I want to go.
You keep it a secret
If you feel the same
And leave me dying to know.
'Cause I can't be without you.

هیچ هوایی اطراف من نیست
وقتی که انقدر نزدیک میشیم
اما هیچ جایی نیست که بخوام برم 
تو اینو به عنوان یه راز نگه میداری
اگه تو هم همین حس رو داری
و من رو درحالی که برای دونستنش میمیرم رها میکنی
چون من نمیتونم بدون تو باشم

[Chorus]
I'll be there when you need me most.
I'll be there if you're ever alone.
Together we can grow old.
I can't leave you.
I can't leave you, no.

من اونجا هستم وقتی بیشتر از همیشه بهم نیاز داری
من اونجا هستم اگه تو زمانی تنهایی
با هم ما میتونیم پیر بشیم
من نمیتونم ترکت کنم
من نمیتونم ترکت کنم، نه

You're my way out.
You're my way through.
And I can't, I can't
Be without you.

تو راه خروج من هستی
تو راه تموم شده من هستی
و من نمیتونم ، من نمیتونم
بدون تو باشم

You're my way out.
You're my way through.
And I can't
Be without you.

تو راه خروج من هستی
تو راه تموم شده من هستی
و من نمیتونم ، من نمیتونم
بدون تو باشم

So be there when I need you most.
Be there whenever I'm alone
Together will we grow old?
I can't leave you.
I can't leave you.

پس اونجا باش وقتی بیشتر از همیشه بهت نیاز دارم
اونجا باش هر زمانی که من تنهام
با هم ما میتونیم پیر بشیم؟
من نمیتونم ترکت کنم
من نمیتونم ترکت کنم

[Chorus]
I'll be there when you need me most.
I'll be there if you're ever alone.
Together we can grow old.
I can't leave you.
I can't leave you, no.

من اونجا هستم وقتی بیشتر از همیشه بهم نیاز داری
من اونجا هستم اگه تو زمانی تنهایی
با هم ما میتونیم پیر بشیم
من نمیتونم ترکت کنم
من نمیتونم ترکت کنم، نه

   متن و ترجمه آهنگ
   متن آهنگ Be There   ترجمه آهنگ Be There   متن و ترجمه آهنگ Be There   متن و ترجمه Be There   Seafret   Be There
   
Bunny Mads × ()CM   
\

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic