متن و ترجمه Lucid Dreams از Juice WRLD
شنبه 25 خرداد 1398 × 11:00 ق.ظ   
[Intro]
Enviyon on the mix
No, no, no, no
No-no, no, no, no
No, no, no, no, no
No, no, no, no

[Chorus]
I still see your shadows in my room
Can't take back the love that I gave you
It's to the point where I love and I hate you
And I cannot change you, so I must replace you, oh
Easier said than done, I thought you were the one
Listenin' to my heart instead of my head
You found another one, but I am the better one
I won't let you forget me
I still see your shadows in my room
Can't take back the love that I gave you
It's to the point where I love and I hate you
And I cannot change you, so I must replace you, oh
Easier said than done, I thought you were the one
Listenin' to my heart instead of my head
You found another one, but I am the better one
I won't let you forget me

من هنوز سایه ات رو توی اتاقم میبینم
نمیتونم عشقی که بهت دادم رو پس بگیرم
تا حدیه که هم عاشقتم و هم ازت متنفرم
و نمیتونم تغییرت بدم، پس باید جایگزینت کنم
گفتنش از انجام دادنش آسون تره، فکر میکردم که تو همون آدم خاصی
به جای سرم به قلبم گوش میدم
تو یکی دیگرو پیدا کردی، اما من از اون بهترم
نمیذارم تو فراموشم کنی
من هنوز سایه ات رو توی اتاقم میبینم
نمیتونم عشقی که بهت دادم رو پس بگیرم
تا حدیه که هم عاشقتم و هم ازت متنفرم
و نمیتونم تغییرت بدم، پس باید جایگزینت کنم
گفتنش از انجام دادنش آسون تره، فکر میکردم تو همون آدمی خاصی
به جای سرم به قلبم گوش میدم 
تو یکی دیگرو پیدا کردی، اما من از اون بهترم
نمیذارم تو فراموشم کنی


[Verse]
You left me falling and landing inside my grave
I know that you want me dead
I take prescriptions to make me feel a-okay
I know it's all in my head
I have these lucid dreams where I can't move a thing
Thinking of you in my bed
You were my everything
Thoughts of a wedding ring
Now I'm just better off dead
I'll do it over again
I didn't want it to end
I watch it blow in the wind
I should've listened to my friends
Leave this shit in the past, but I want it to last
You were made outta plastic, fake
I was tangled up in your drastic ways
Who knew evil girls had the prettiest face?
You gave me a heart that was full of mistakes
I gave you my heart and you made heart break

تو رهام کردی که سقوط کنم و توی قبرم فرود بیام
میدونم که تو میخوای بمیرم
دارو استفاده میکنم تا باعث بشه خوب بشم
میدونم همه اش توی ذهنمه
من این رویاهای واضح رو داشتم جایی که نمیتونستم چیزی رو تکون بدم
توی تختم به تو فکر میکنم
تو همه چیز من بودی
فکر یه حلقه ازدواج
حالا مرده باشم، بهتره
من اینو دوباره انجامش میدم
من نمیخوام تموم بشه
من از دادنش رو با باد تماشا کردم
من باید به دوستام گوش میدادم
این کارو قبلا هم کرد، ولی خواستم ادامه پیدا کنه
تو از پلاستیک ساخته شدی، تقلبی
من درگیر و سردرگم راه‌های سخت تو بودم
کی میدونست دخترای شیطانی زیباترین چهره هارو دارن؟
تو قلبتو به من دادی که پر از اشتباه بود
من قلبمو به تو دادم و تو قلبم رو شکستی

[Bridge]
You made my heart break
You made my heart ache (I still see your shadows in my room)
You made my heart break
You made my heart ache (Can't take back the love that I gave you)
You made my heart break (Were made outta plastic, fake)
You made my heart ache (I still see your shadows in my room)
You made my heart break again (I was tangled up in your drastic ways)
(Who knew evil girls had the prettiest face?)

تو قلبمو شکستی
تو قلبمو به درد آوردی (من هنوز سایه ات رو توی اتاقم میبینم)
تو قلبمو شکستی
تو قلبمو به درد آوردی (نمیتونم عشقی که بهت دادم رو پس بگیرم)
تو قلبمو شکستی (تو از پلاستیک ساخته شدی، تقلبی)
تو قلبمو به درد آوردی (من هنوز سایه ات رو توی اتاقم میبینم)
تو قلبمو دوباره شکستی (من درگیر و سردرگم راه‌های سخت تو بودم)
(کی میدونست دخترای شیطانی زیباترین چهره هارو دارن؟)

[Chorus]
I still see your shadows in my room
Can't take back the love that I gave you
It's to the point where I love and I hate you
And I cannot change you, so I must replace you, oh
Easier said than done, I thought you were the one
Listenin' to my heart instead of my head
You found another one, but I am the better one
I won't let you forget me
I still see your shadows in my room
Can't take back the love that I gave you
It's to the point where I love and I hate you
And I cannot change you, so I must replace you, oh
Easier said than done, I thought you were the one
Listenin' to my heart instead of my head
You found another one, but I am the better one
I won't let you forget me

من هنوز سایه ات رو توی اتاقم میبینم
نمیتونم عشقی که بهت دادم رو پس بگیرم
تا حدیه که هم عاشقتم و هم ازت متنفرم
و نمیتونم تغییرت بدم، پس باید جایگزینت کنم
گفتنش از انجام دادنش آسون تره، فکر میکردم که تو همون آدم خاصی
به جای سرم به قلبم گوش میدم
تو یکی دیگرو پیدا کردی، اما من از اون بهترم
نمیذارم تو فراموشم کنی
من هنوز سایه ات رو توی اتاقم میبینم
نمیتونم عشقی که بهت دادم رو پس بگیرم
تا حدیه که هم عاشقتم و هم ازت متنفرم
و نمیتونم تغییرت بدم، پس باید جایگزینت کنم
گفتنش از انجام دادنش آسون تره، فکر میکردم تو همون آدمی خاصی
به جای سرم به قلبم گوش میدم 
تو یکی دیگرو پیدا کردی، اما من از اون بهترم
نمیذارم تو فراموشم کنی

[Outro]
Leave this shit in the past, but I want it to last
You were made outta plastic, fake
I was tangled up in your drastic ways
Who knew evil girls had the prettiest face?
Easier said than done, I thought you were...
...instead of my head
You found another...
...better one
I won't let you forget me

این کارو قبلا هم کرد، ولی خواستم ادامه پیدا کنه
تو از پلاستیک ساخته شدی، تقلبی
من درگیر و سردرگم راه‌های سخت تو بودم
کی میدونست دخترای شیطانی زیباترین چهره هارو دارن؟
گفتنش از انجام دادنش آسون تره
به جای سرم...
بهتر از اونم...
من نمیذارم فراموشم کنی


   متن و ترجمه آهنگ
   متن آهنگ Lucid Dreams   ترجمه آهنگ Lucid Dreams   متن و ترجمه Lucid Dreams   متن و ترجمه آهنگ Lucid Dreams   Juice WRLD
   
Bunny Mads × ()CM   
\

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic