متن و ترجمه Heaven از Majical Cloudz
جمعه 24 خرداد 1398 × 01:00 ب.ظ   
We will dance on our way to heaven
We will dance on our way to heaven
You say, "When I'm dead, I will never be afraid again"
You say, "When I'm dead, I will never be afraid again"

ما تو راهمون به بهشت میرقصیم
ما تو راهمون به بهشت میرقصیم
تو میگی، "وقتی من مردم، هیچوقت دوباره ترس رو احساس نمیکنم"
تو میگی، "وقتی من مردم، هیچوقت دوباره ترس رو احساس نمیکنم"


Fall down, standing up is boring
Fall down, standing up is boring
You say, "When I'm dead, I will never feel this strange again"
You say, "When I'm dead, I will never feel this strange again"

زمین بیافت، وایستادن حوصله سر بره
زمین بیافت، وایستادن حوصله سر بره
تو میگی، "وقتی من مردم، هیچوقت دوباره انقدر احساس غربت نمیکنم"
تو میگی، "وقتی من مردم، هیچوقت دوباره انقدر احساس غربت نمیکنم"

I sing about this feeling
And I love it when you hear me
I sing about this feeling
We won't always feel it
We're on our way to heaven

من راجب این احساس میخونم
و وقتی که تو من رو میشنوی دوست دارم
من راجب این احساس میخونم
ما همیشه اینو احساس نمیکنیم
ما تو راه خودمون به بهشت هستیم

You laugh, standing in the mirror
You laugh, standing in the mirror
And in a day, you will never be this young again
And in a day, you will never be this young again

تو همونطور که روبروی آینه وایستادی میخندی
تو همونطور که روبروی آینه وایستادی میخندی
و یکروزی میرسه، تو هیچوقت دوباره انقدر جوون نیستی
و یکروزی میرسه، تو هیچوقت دوباره انقدر جوون نیستی

I sing about this feeling
And I love it when you hear me
I sing about this feeling
We won't always feel it
We're on our way to heaven

من راجب این احساس میخونم
و وقتی که تو من رو میشنوی دوست دارم
من راجب این احساس میخونم
ما همیشه اینو احساس نمیکنیم
ما تو راه خودمون به بهشت هستیم

When we're dead, dead, dead, dead, dead
We will dance, dance, dance, dance, dance
When we're dead, dead, dead, dead, dead
We will dance, dance, dance, dance, dance
On our way to heaven
On our way to heaven
On our way to heaven

وقتی مردیم، مردیم، مردیم، مردیم، مردیم
میرقصیم، میرقصیم، میرقصیم، میرقصیم، میرقصیم
وقتی مردیم، مردیم، مردیم، مردیم، مردیم
میرقصیم، میرقصیم، میرقصیم، میرقصیم، میرقصیم
تو راهمون به بهشت
تو راهمون به بهشت
تو راهمون به بهشت


   متن و ترجمه آهنگ
   متن آهنگ Heaven   ترجمه آهنگ Heaven   متن و ترجمه Heaven   متن و ترجمه آهنگ Heaven   Majical Cloudz   Heaven
   
Bunny Mads × ()CM   
\

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات